ข่าวสาร
A01 การเกษตรทั่วไป
22 กุมภาพันธ์ 2564
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้ที่ทำงานปิดทองหลังพระมาอย่างต่อเนื่อง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นับว่าเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ทำงานปิดทองหลังพระมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ปัญหาหมอกควันไฟป่า ฝุ่นละอองในอากาศ และการเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำ ล่าสุดได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ดำเนินการทดลองสารทางเลือกฝนหลวง ในการทำฝนเพื่อคนไทยให้ได้ในทุกสภาพอากาศ ในการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ซึ่ง นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร บอกว่า ความร่วมมือวิจัยสารทางเลือกฝนหลวงได้ดำเนินการทดลองการปฏิบัติการฝนหลวงครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารฝนหลวงทางเลือกทั้ง 5 สูตรที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการต้นแบบการพัฒนาสารฝนหลวงทางเลือกเพิ่มเติมในสภาวะความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้สารฝนหลวงทางเลือกสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงในขั้นตอนของการก่อกวนในสภาวะความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสารทางเลือกฝนหลวงนั้นมีคุณสมบัติสามารถดูดความชื้นที่ RH ต่ำกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ เมื่อละลายน้ำอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส และมีค่าความตึงผิวของสารละลายใกล้เคียงหรือสูงกว่าสารฝนหลวงสูตรปัจจุบัน


แหล่งที่มา

หนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
https://www.naewna.com/local/554351
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู