ข่าวสาร
C10 การศึกษา
19 กุมภาพันธ์ 2564
เสวนา "กัญชา" พืชเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของไทย : โอกาสและทางเลือก

เชิญร่วมฟังเสวนา "กัญชา" พืชเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของไทย: โอกาสและทางเลือก โดย ผศ. ดร. รวิสสาข์ สุชาโต และทีมงาน


แหล่งที่มา

การจัดการศัตรูพืช Integrated Pest Management
https://www.facebook.com/photo?fbid=10164660988750114&set=a.10151321236000114
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู