ข่าวสาร
C10 การศึกษา
24 พฤศจิกายน 2563
โครงการทุนปริญญาตรี เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ปี 2564
โอกาสมาถึงแล้วว เกษตรกรรุ่นใหม่ เรียน ป.ตรี ฟรี 
โครงการทุนปริญญาตรี เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ปี 2564 ทุนการศึกษาจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ให้ทุนผู้จบระดับ ปวส. และเป็น Smart Farmer
หรือ Young Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรฯ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) เพื่อมุ่งพัฒนาให้อุตสาหกรรมการเกษตรไทยก้าวสู่เวทีระดับโลก พร้อมพัฒนาบุคลากรทางด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อหยั่งรากเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืนของอนาคตการเกษตรประเทศไทย
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็น Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer
ที่มีการขึ้นทะเบียนไว้แล้วกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. จบ ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
3. ไม่จำกัดอายุ
4. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นเกษตรกร หรือผู้ประกอบการ
5. มีการทำเกษตรกรรม และอาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงมือปฏิบัติในแปลงปลูกจริง (เปิดรับสมัครเดือน ธ.ค. 63 - มี.ค. 64)
โทร. 06 1509 6710
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ปิดรับสมัครแล้ว) เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ (เปิดรับสมัครเดือน ส.ค. 63 - ก.ย. 63)
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เปิดรับสมัครเดือน พ.ย. 63 - ม.ค. 64) เรียนออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
โทร. 0 2504 8046-9
 
สมัครหรือเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arda.or.th/scholarship/

แหล่งที่มา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู