ข่าวสาร
A50 วิจัยเกษตร
18 พฤศจิกายน 2563
ผลงานวิจัยไตรโคเดอร์มาไฟฝ์พลัสฯ คว้ารางวัลชนะเลิศสาขานวัตกรรม/กระบวนการเชิงพาณิชย์ในงาน RSP Innovation Day 2020
นักวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ม.วลัยลักษณ์ เจ้าของผลงานวิจัยไตรโคเดอร์มาไฟฝ์พลัส (ชีวภัณฑ์มาตรฐานสากล) คว้ารางวัลชนะเลิศสาขานวัตกรรม/กระบวนการเชิงพาณิชย์ระดับประเทศในงาน Regional Science Park Innovation Day 2020 (RSP Innovation Day 2020) โดยมีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 44 สถาบันเข้าร่วม จัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โซน B เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
 
 
ผลงานวิจัยไตรโคเดอร์มาไฟฝ์พลัสฯ นวัตกรรมงานวิจัยที่รวมองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย เชื้อราไตรโคเดอร์มา NST-009 ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมโรคพืช เชื้อราเมธาไรเซียม WU-003 ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมหนอนและด้วงศัตรูพืช เชื้อราบิวเวอร์เรีย WU-002 ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมเพลี้ยและหนอนศัตรูพืช ธาตุอาหารแคลเซียมและแมกนีเซียมที่เพิ่มการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของเซลล์พืช และสารเสริมความแข็งแรงและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์พืช ทำให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายและแรงงานเพราะออกฤทธิ์ครอบคลุมได้หลายด้าน
 

แหล่งที่มา

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู