ข่าวสาร
C10 การศึกษา
13 พฤศจิกายน 2563
มก.กำแพงแสน จัดเสวนาโคเนื้อในงานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2563
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด ร่วมจัดเสวนาโคเนื้อในงานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2563 จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาโคเนื้อ
หัวข้อ เรื่อง "การ Disruption โคนมสู่โคเนื้อแก้ไขปัญหา FTA" วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น.  อาคารศูนย์เรียนรวม 3 (ศร.3) ห้อง 209 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวัชราภรณ์ โทร. 08 3131 7016

แหล่งที่มา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู