ข่าวสาร
C10 การศึกษา
15 ตุลาคม 2563
คณะวิทย์ ม.ราชภัฏเพชรบุรี หนุนไก่พริบพรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบความรู้และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองเพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี สู่การค้าเชิงพาณิชย์ ที่รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นชุมชนไร่ส้ม 15 ครัวเรือนเข้าร่วม

ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ ต.ไร่ส้ม พบว่าภายในชุมชนมีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนไก่ที่เป็นอัตลักษณ์ของเพชรบุรี คือ "ไก่พริบพรี" ซึ่งเน้นไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ที่มีการปรับปรุงพันธุ์มาอย่างดีเยี่ยม โดยกรมปศุสัตว์ คือ สายพันธุ์ประดู่หางดำ และสายพันธุ์เขียวห้วยทราย แต่พบปัญหาชุมชนต้องการให้ช่วยเหลือในการวางแผนการผลิต การตลาดออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ เพื่อขยายตลาดการซื้อขาย "ไก่พริบพรี" เนื่องจากสามารถผลิตเนื้อไก่สดได้สูงถึง 300-500 ตัวต่อเดือน แต่ยังมีช่องทางการจำหน่ายที่ไม่มากเท่าที่ควร จึงจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน จนพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการแปรรูป 5 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ไก่แดดเดียว, คุกกี้เสริมแคลเซียมจากกระดูกไก่, ซุปไก่สลัด, ไก่ฝอย และน้ำพริกไก่ฝอย ตลอดจนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้แต่ละผลิตภัณฑ์ได้มีการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่าสินค้าของชุมชนไร่ส้มมีคุณภาพสะอาดและปลอดภัยกับผู้บริโภค 

ไก่อัตลักษณ์ของเพชรบุรี หรือ “ไก่พริบพรี” คือไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ที่มีการปรับปรุงพันธุ์มาอย่างดีเยี่ยมโดยกรมปศุสัตว์ เป็นสายพันธุ์ประดู่หางดำและสายพันธุ์เขียวห้วยทราย โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555
แหล่งที่มา

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู