ข่าวสาร
F01 การผลิตพืช
11 กันยายน 2563
ปลูก “ชะอม” ให้ได้ผล อย่าขุดหลุมลึก

หลายคนอาจสงสัยว่าหลังจากที่ลงมือปลูกชะอมไปแล้ว มีวิธีการเช่นใดบ้าง และจะเริ่มตัดต้นชะอมได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ เพื่อให้ต้นชะอมสามารถแตกเป็นพุ่มสวยงาม พร้อมให้ยอดที่โตไว้เก็บกิน

หลังจากที่นำกิ่งตอนนั้นลงปลูกแล้ว ขอย้ำว่าอย่าขุดหลุมลึก เพราะจะทำให้ชะอมอึดอัด หลังจากนั้นเมื่อดูแลชะอม 1 เดือน ชะอมจะเติบโตพร้อมมียอดให้แฟนๆ ได้เล็มบ้างแล้ว จนถึงเวลาประมาณ 2 เดือน ต้นชะอมจะเริ่มมีความสูงพร้อมมีการแตกกิ่งออกเป็นพุ่มเล็กน้อย ให้เริ่มตัดแต่งต้นชะอม โดยตัดจากความสูงที่ออกมาจากต้นที่เป็นต้นพันธุ์ที่ตัดไปแล้วประมาณ 20 เซนติเมตร

หลังจากนั้นให้น้ำสม่ำเสมอ ในระหว่างนี้ก็สามารถเล็มเก็บยอดชะอมไปบ้าง แต่ไม่มากนัก จนมาถึงประมาณเดือนที่ 4 หลังที่ลงปลูก ต้นชะอมจะมีความสูงเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ได้ตัดต้นไปแล้ว ให้ตัดต้นชะอมเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้มีความสูงจากต้นชะอมสูงไปพร้อมแตกออกทั้งด้านข้างและยอดอีก 20 เซนติเมตร หรือวัดจากเดิมสูงขึ้นไปประมาณ 40 เซนติเมตร ถือเป็นการตัดครั้งสุดท้าย

จะได้ชะอมเป็นพุ่มและได้ยอดอย่างสวยงาม หลังจากนั้นปล่อยให้ต้นชะอมออกยอด หรือปล่อยให้ต้นโตขึ้นตามที่เราต้องการ สะดวกต่อการยืนตัดยอด แต่ระยะที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 80-90 เซนติเมตร จะสะดวกที่สุด


แหล่งที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน
https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_23777
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู