ข่าวสาร
C30 สารสนเทศ
29 มิถุนายน 2563
“Cow Zise” แอปพลิเคชันคาดคะเนน้ำหนักโคเนื้อ ผลงานวิจัยเด่น มก.

ภาพหน้าจอ

“Cow Zise” แอปพลิเคชันการคาดคะเนน้ำหนักโคเนื้อ สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ในโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android OS) ใช้ในการประมาณน้ำหนักแม่โคเนื้อ โดยใช้การประมวลผลจากภาพถ่ายด้านข้างของแม่โคเนื้อ ซึ่งสามารถประมาณน้ำหนักแม่โคเนื้อดังนี้ 1) โคพันธุ์ไทยพื้นเมือง 2) โคลูกผสมพันธุ์บราห์มัน และ 3) โคลูกผสมพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ โดยใช้การประเมินสภาพร่างกายของแม่โค (ผอม, ปานกลาง และอ้วน) ร่วมประเมินเพื่อเพิ่มความแม่นยำยิ่งขึ้นในการประมาณน้ำหนักตัว สอบถามได้ที่ อาจารย์พีรยุทธ นิลชื่น สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-6725-2969 สนใจดาวน์โหลดได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.animalduck9.BeefCowZise_T&hl=th และสามารถดูคลิปตัวอย่างการใช้งานแอปพลิเคชันได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=R_0eovt5u1s&feature=youtu.be


แหล่งที่มา

เกษตรศาสตร์นำไทยสู้ภัยโควิด ตอน “Cow Zise” แอปพลิเคชันการคาดคะเนน้ำหนักโคเนื้อ 137 views•Jun 23, 2020
https://www.youtube.com/watch?v=R_0eovt5u1s&feature=youtu.be
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู