ข่าวสาร
E16 เศรษฐศาสตร์การผลิต
15 มกราคม 2563
เคาะราคาอ้อยขั้นต้น ปี 62/63 ตันละ750บ.

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 62/63 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยกำหนดในอัตราตันละ 750 บาท ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. หรือเท่ากับ 97.91% ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศที่ตันละ 66.01 บาท และกำหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 45 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 62/63 เท่ากับตันละ 321.43 บาท
       "เรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเป็นการประมาณการราคาอ้อยขั้นต้นเพื่อให้โรงงานน้ำตาลชำระเงินค่าอ้อยให้ชาวไร่อ้อยไปก่อน เพื่อให้ชาวไร่อ้อยนำเงินไปใช้หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจและสร้างรายได้ ซึ่งยังไม่ใช่ราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปี 2562/2563 ที่ชาวไร่อ้อยและโรงงานจะได้รับจริง โดยที่ผ่านมา ครม. ได้เคยมีมติกำหนดราคาและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นตั้งแต่ฤดูการผลิตปี 54/55"
       อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ประชุม ครม. ได้เห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นตามมติของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนี้ไปชาวไร่อ้อยจะได้รับค่าอ้อยสำหรับนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเพาะปลูก และนำไปเป็นเงินดำรงชีพต่อไป ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเห็นว่าจะช่วยส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ


เดลินิวส์ฉบับวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563


แหล่งที่มา

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู