ข่าวสาร
E71 การค้าระหว่างประเทศ
14 มกราคม 2563
สศก. ชี้ค่าเงินบาทแข็ง ฉุดราคาสินค้าเกษตรร่วง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเผยค่าเงินบาทแข็งฉุดราคาสินค้าเกษตรร่วงเฉียด 7% ส่วนการนำเข้าปุ๋ย เครื่องจักรถูกลง ลุ้นสงครามสหรัฐฯ-อิหร่านสั่งสินค้าตุน

นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ในปี 2562 เงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง 5% จาก 31.81 บาท/ดอลลาร์ ในเดือน ม.ค. 62 เป็น 30.22 บาทต่อดอลลาร์ ในเดือน ธ.ค.ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเกษตร โดยสินค้านำเข้ามาราคาถูกลง เช่น ปุ๋ยเคมี สารกําจัดวัชพืช และศัตรูพืช และน้ำมัน รวมถึงต้นทุนการนําเข้าสินค้าเกษตรสําหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรม เช่น ถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง และข้าวสาลี รวมถึงค่าขนส่งทางเรือมีราคาถูกลงในรูปของเงินบาท จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการเกษตร

แต่หากค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นจากเดิมที่คาดการณ์ไว้ในปี 2563 ที่ประมาณ 30 บาทต่อดอลลาร์ ก็จะส่งผลกระทบต่อราคาและรายได้จากการส่งออกผลิตผลทางการเกษตร โดยคาดว่าหากค่าเงินบาทแข็งค่าเป็น 29 บาทต่อดอลลาร์ จะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยลดลง 6.57% และทําการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรไทย (จีดีพีภาคเกษตร) ที่ สศก.ประมาณการณ์ไว้ในปี 2563 ที่อัตรา 2-3%

ขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยจะลดลง เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่ากว่าประเทศคู่แข่ง ทำให้ราคาสินค้าไทยแพงกว่าคู่แข่ง เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย หรือราคาสินค้าเกษตรภายในประเทศลดต่ำลง เพราะสินค้าเกษตรไทยหลายตัว โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่พึ่งพาการส่งออกและราคาขึ้นอยู่กับตลาดต่างประเทศ เช่น ข้าว และยางพารา

ส่วนผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ อิหร่าน จะส่งผลให้กลุ่มประเทศที่มีความขัดแย้งอาจสั่งซื้อสินค้าเกษตรและอาหารจากไทยเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น กลุ่มสินค้าข้าว อาหารแห้ง และอาหารสําเร็จรูป อาหารกระป๋อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรองฮาลาล โดย ปี2562 ไทยส่งออกสินค้าเกษตรไปยังกลุ่มประเทศซาอุดีอาระเบีย คูเวต โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การ์ตาร์ และบาห์เรน มูลค่า 18,209 ล้านบาท สินค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป 7,110 ล้านบาท ผักและผลไม้ 1,757 ล้านบาท ข้าว 1,679 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารอื่น ๆ 1,579 ล้านบาท ปลาและสัตว์น้ํา 791 ล้านบาท

 


© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู