ข่าวสาร
C20 การส่งเสริม
14 มกราคม 2563
เชิญชวนร่วมงานมหกรรมไม้ดอกเชียงใหม่ จัดใหญ่ 7-9 ก.พ. 63

นายวิรุฬ พรรณเทวี รอง ผวจ.เชียงใหม่ ลงนามในเอกสารแจ้งเรื่อง เชิญชวนส่งรถบุปผชาติ ในงานมหกรรมไม้ดอก-ไม้ประดับ เชียงใหม่ ครั้งที่ 44 ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 7-9 ก.พ. 63 โดยงานดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความงดงามตระการตาของดอกไม้นานาพันธุ์ โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การประกวดขบวนรถบุปผชาติ ในวันเสาร์ที่ 8 ก.พ. 63 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป มีทั้งประเภทสวยงาม ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทุก ๆ ปีจะได้รับความร่วมมือจากทุกอำเภอ ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ แต่ละปีที่จัดการประกวดขบวนรถบุปผชาติ นอกจากชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน 3 ประเภทแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ การประกวดไม้ดอก-ไม้ประดับ และการจัดตกแต่งสวน การประกวดนางงามบุปผชาติ กาดหมั้ว มหกรรมอาหาร การแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของ จ.เชียงใหม่ เป็นต้น


© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู