ข่าวสาร
E71 การค้าระหว่างประเทศ
14 มกราคม 2563
ญี่ปุ่นช่วยเกษตรอุตสาหกรรม รับเครื่องจักร - จ.เอฮิเมะแห่ลงทุน

รมต.สุริยะรับเครื่องจักร จังหวัดเอฮิมะแห่ลงทุน กสอ.ดึง 50 บริษัท เอ็มโอยูอีก 4 จังหวัดปีนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมมือ ประเทศญี่ปุ่น รับมอบเครื่องอบแห้งอาหารต่อยอดพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร มูลค่า 35,000 เหรียญสหรัฐ สร้างเกษตรอุตสาหกรรมให้เอสเอ็มอี ติดตั้งที่ไอทีซี 4.0 ภายใต้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่ กสอ.ตั้งเป้าดึง 50 บริษัท พร้อมเอ็มโอยูอีก 4 จังหวัดปีนี้ จากปัจจุบันเอ็มโอยูแล้ว 21 จังหวัด

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบเครื่อง Supersonic wave dryer ของจังหวัดเอฮิเมะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้แก่ SMEs ไทย ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ว่ากระทรวงฯ มีนโยบายในการพัฒนาความร่วมมือ ทั้งกับรัฐบาลและรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) กับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลท้องถิ่น และเอกชนของประเทศญี่ปุ่น รวมกว่า 30 ฉบับ 21 จังหวัด จากทั้งหมด 47 จังหวัดของแระเทศญี่ปุ่น รวมถึงจังหวัดเอฮิเมะ เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านการส่งวเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคอุตสาหกรรมร่วมกัน ขณะเดียวกันก็ได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ จนอันดับความยากง่ายดีขึ้น และโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีส่วนในการกระตุ้นการลงทุนไทย ทำให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรจากจังหวัดเอฮิเมะ ตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วจำนวน 15 บริษัท โดยลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร อาหารแปรรูป พลาสติก และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งมียอดลงทุนกว่า 5,000 ล้านบาท

ด้านนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรงส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า จังหวัดเอฮิเมะ มีอุตสาหกรรมที่โดดเด่น คือ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร และการแปรรูปอาหาร โดยบริษัท S.Corporation ในนามของจังหวัดเอฮิเมะ ซึ่งผลิตและจำหน่ายเครื่องคัดแยกน้ำหนักและเครื่องแปรรูปอาหาร ได้มอบเครื่อง Supersonic wave dryer จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 35,000 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเครื่อง Supersonic wave dryer เป็นเครื่องอบแห้งอาหารที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ โดยใช้ระบบท่อนำความร้อนของคลื่นถอดแบบจากการใช้พลังงานแสงอาทิตบ์ ทำให้รสชาติและเนื้อสัมผัสอาหารคงเดิม โดยจะนำไปติดตั้ง ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ไอทีซี 4.0) ภายใต้การดูแลของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการส่งเสริม พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้แก่เอสเอ็มอีของไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่มีพืชผลทางการเกษตรที่มีศักยภาพและหลากหลาย

ปี 2563 นี้ สกอ.จะมีเอ็มโอยู และจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างไทยกับรัฐบาลท้องถิ่นญี่ปุ่นประมาณ 10 ครั้ง กบ 21 จังหวัดที่มีการเอ็มโอยูไว้ในช่วงที่ผ่านมา คาดว่าจะมีบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนไทยอีกไม่ต่ำกว่า 50 บริษัท นอกจากนี้ กสอ.ยังมีแผนจะเอ็มโอยูได้ไม่ต่ำกว่า 2-3 จังหวัดแน่นอน นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดี กสอ.กล่าว

 

 

 

รมต.สุริยะรับเครื่องจักร จ.เอฮิมะแห่ลงทุน กสอ.ดึง 50 บริษัท เอ็มโอยูอีก 4 จังหวัดปีนี้
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมมือ ประเทศญี่ปุ่น รับมอบเครื่องอบแห้งอาหารต่อยอดพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร มูลค่า 35,000 เหรียญสหรัฐ สร้างเกษตรอุตสาหกรรมให้เอสเอ็มอี ติดตั้งที่ไอทีซี 4.0 ภายใต้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่ กสอ.ตั้งเป้าดึง 50 บริษัท พร้อมเอ็มโอยูอีก 4 จังหวัดปีนี้ จากปัจจุบันเอ็มโอยูแล้ว 21 จังหวัด

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบเครื่อง Supersonic wave dryer ของจังหวัดเอฮิเมะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้แก่ SMEs ไทย ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ว่ากระทรวงฯ มีนโยบายในการพัฒนาความร่วมมือ ทั้งกับรัฐบาลและรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) กับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลท้องถิ่น และเอกชนของประเทศญี่ปุ่น รวมกว่า 30 ฉบับ 21 จังหวัด จากทั้งหมด 47 จังหวัดของแระเทศญี่ปุ่น รวมถึงจังหวัดเอฮิเมะ เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านการส่งวเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคอุตสาหกรรมร่วมกัน ขณะเดียวกันก็ได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ จนอันดับความยากง่ายดีขึ้น และโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีส่วนในการกระตุ้นการลงทุนไทย ทำให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรจากจังหวัดเอฮิเมะ ตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วจำนวน 15 บริษัท โดยลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร อาหารแปรรูป พลสาติก และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งมียอดลงทุนกว่า 5,000 ล้านบาท

ด้านนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรงส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า จังหวัดเอฮิเมะ มีอุตสาหกรรมที่โดดเด่น คือ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร และการแปรรูปอาหาร โดยบริษัท S.Corporation ในนามของจังหวัดเอฮิเมะ ซึ่งผลิตและจำหน่ายเครื่องคัดแยกน้ำหนักและเครื่องแปรรูปอาหาร ได้มอบเครื่อง Supersonic wave dryer จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 35,000 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเครื่อง Supersonic wave dryer เป็นเครื่องอบแห้งอาหารที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ โดยใช้ระบบท่อนำความร้อนของคลื่นถอดแบบจากการใช้พลังงานแสงอาทิตบ์ ทำให้รสชาติและเนื้อสัมผัสอาหารคงเดิม โดยจะนำไปติดตั้ง ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ไอทีซี 4.0) ภายใต้การดูแลของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการส่งเสริม พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้แก่เอสเอ็มอีของไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่มีพืชผลทางการเกษตรที่มีศักยภาพและหลากหลาย

ปี 2563 นี้ สกอ.จะมีเอ็มโอยู และจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างไทยกับรัฐบาลท้องถิ่นญี่ปุ่นประมาณ 10 ครั้ง กบ 21 จังหวัดที่มีการเอ็มโอยูไว้ในช่วงที่ผ่านมา คาดว่าจะมีบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนไทยอีกไม่ต่ำกว่า 50 บริษัท นอกจากนี้ กสอ.ยังมีแผนจะเอ็มโอยูได้ไม่ต่ำกว่า 2-3 จังหวัดแน่นอน นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดี กสอ.กล่าว

 

 

 

 


แหล่งที่มา

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู