ข่าวสาร
F04 ปุ๋ย
29 พฤศจิกายน 2562
นักวิจัยแม่โจ้ ค้นพบยิปซัมสังเคราะห์ ทางเลือกใหม่ของเกษตรกร

นักวิจัย ม.แม่โจ้ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟผ.) ศึกษาวิจัยการใช้ยิปซัมสังเคราะห์เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นวัตถุพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง พบว่ายิปซัม เป็นวัสดุปรับปรุงดินชั้นเยี่ยม ช่วยให้พืชโตไว ได้ผลผลิตดี ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร อาจารย์/นักวิจัย สาขาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า “จากการศึกษาวิจัยและทดลองใช้ยิปซัมสังเคราะห์ในการปลูกอ้อย ข้าวโพด และถั่วลิสง มากว่า 4 ปี พบว่า ยิปซัมสังเคราะห์มีคุณสมบัติเป็นวัสดุปรับปรุงดินชั้นเยี่ยม ยิปซัมไม่ใช่ปุ๋ยแต่ เป็นแคลเซียมซัลเฟต เป็น ธาตุอาหารตัวหนึ่ง ที่ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช มีกลไกพิเศษในการแยกตัวหลังจากการไถกลบไปในดินแล้วเมื่อละลายน้ำ แคลเซียมและกำมะถันจะแยกออกจากกัน ค่อยๆเคลื่อนตัวลงไปกับน้ำใต้ดินสู่ดินชั้นล่างในระดับราก ทำให้รากของพืชสามารถเจริญเติบโตยาวได้เพิ่มขึ้น เมื่อรากยาวกว่าเดิมพืชจึงสามารถหาอาหารได้ดียิ่งขึ้น ทำให้เพิ่มผลผลิตได้มาก และยังลดการใช้สารเคมีได้อีกด้วย นอกจากนั้นได้ได้มีการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหาร ยังพบว่า ยิปซัม ไม่ได้เพิ่มโลหะหนักในดิน ทำให้ไม่เพิ่มปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแน่นอน ดังนั้น การใช้ยิปซัมสังเคราะห์มาใช้ จึงเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพดิน ช่วยเพิ่มผลผลิต ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น”


แหล่งที่มา

หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก (ออนไลน์)
https://www.komchadluek.net/news/local/401684
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู