ข่าวสาร
D50 กฎหมาย
28 พฤศจิกายน 2562
เลื่อนแบนสารเคมี "พาราควอต - คลอร์ไพริฟอส" ออกไปอีก 6 เดือน

คณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติเลื่อนแบนสารเคมี “พาราควอต คลอร์ไพริฟอส” ออกไปอีก 6 เดือน จากเดิม 1 ธ.ค.นี้ เป็น 1 มิ.ย.ปีหน้า และให้จำกัดการใช้ “ไกลโฟเซต”

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 62 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย ระบุว่า คณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งเข้าประชุม จำนวน 24 คน จากทั้งหมด 29 คน มีมติให้ออกประกาศกำหนดวัตถุอันตราย พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยให้กำหนดระยะเวลาใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 63 จากเดิมวันที่ 1 ธ.ค. 62 สำหรับวัตถุอันตรายไกลโฟเซต ให้ใช้มาตรการจำกัดการใช้ตามมติคณะวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 61 นอกจากนี้ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดทำมาตรการรองรับในการหาสารทดแทน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมสำหรับวัตถุอันตราย พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส รวมถึงมาตรการในการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และให้นำเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาภายในระยะเวลา 4 เดือน


แหล่งที่มา

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู