ข่าวสาร
E50 ชนบท
6 พฤศจิกายน 2562
4 ทศวรรษ การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย : คนอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าได้จริงหรือ ?

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ “40″

การสัมมนา เรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย  ครั้งที่ 40

ภายใต้หัวข้อ

"4 ทศวรรษ การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย" : คนอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าได้จริงหรือ ?

วันพฤหัสบดี ที่ 1และ วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

ณ  ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์    ตึกวนศาสตร์ 72 ปี
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์


แหล่งที่มา

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://bioff.forest.ku.ac.th/main/?page_id=2058
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู