ข่าวสาร
M12 การเพาะเลี้ยง
10 กันยายน 2562
ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลากระเบน Black Diamond ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ส่งขายทั่วโลก

“ดรากอนเรย์ อควาติค” ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลากระเบนแบล็กไดมอนด์ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ขณะนี้มีพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์กว่า 600 ตัว เผยปีที่ผ่านมาขายได้มากถึง 500 ตัว ปี 62 ตั้งเป้าขายได้ไม่ต่ำกว่า 1,200 ตัว ตั้งอยู่ใน ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย ทำการเพาะพันธุ์ปลากระเบนแบล็กไดมอนด์ (Black Diamond) และปลามังกรอะโรวานา (Arowana) ส่งขายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

วุฒิไกร ช่างเหล็ก อายุ 45 ปี เจ้าของฟาร์มดรากอนเรย์ อควาติค เจ้าของรางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ ประจำปี 2562 เล่าว่า ฟาร์มดรากอนเรย์ อควาติค กำลังย่างเข้าสู่ปีที่ 6 ซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญในการก่อสร้างฟาร์มแห่งนี้ ต้องการให้เป็นฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม แหล่งท่องเที่ยว และเป็นฟาร์มสำหรับการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โดยใช้น้ำที่เลี้ยงปลาไปทำการเกษตรแบบครบวงจร และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มประมง ช่วงสองปีแรกได้นำพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ปลากระเบน “แบล็กไดมอนด์” มาปล่อยเพื่อผสมพันธุ์ มีผลผลิตลูกปลากระเบนแบล็กไดมอนด์ในช่วงปีที่ 3 จำนวนไม่ถึงร้อยตัว พอปีที่ 4 ก็มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อย ต่อมาในปีที่ 5 ได้ผลผลิตประมาณ 600 กว่าตัว และในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ 6 ตั้งเป้าผลผลิตไว้ที่ 1,200 ตัว สังเกตได้ว่าจำนวนผลผลิตจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด เพราะขณะนี้มีความพร้อมเรื่องของพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ และความพร้อมของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ภายในฟาร์ม
       การพัฒนาสายพันธุ์นั้นจะพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ โดยที่ยังคงอนุรักษ์สายพันธุ์เดิมไว้ จะไม่พัฒนาข้ามสายพันธุ์ ซึ่งที่ฟาร์มจะมีการเพาะพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์ปลา 2 ชนิด คือ ปลากระเบนแบล็กไดมอนด์ (Black Diamond) และปลามังกรอะโรวานา ซึ่งปลากระเบนแบล็กไดมอนด์ให้ผลผลิตแล้ว ส่วนปลามังกรอะโรวานาอยู่ในระหว่างการพัฒนา
       สำหรับปลากระเบนแบล็กไดมอนด์ (Black Diamond) เป็นปลากระเบนน้ำจืด นำเข้ามาจากประเทศบราซิลและแถบอเมริกาใต้ มีราคาสูง พื้นลำตัวสีดำเงา มีจุดสีขาวสว่างกระจายรอบตัว รวมไปถึงหางและใต้ท้อง ยิ่งจุดมีขนาดใหญ่และมีสีขาว และหางสั้นมีใบพายที่หางใหญ่ ก็จะยิ่งมีราคาแพง การเพาะเลี้ยงจะปล่อยพ่อพันธุ์ 1 ตัวต่อแม่พันธุ์ 4-5 ตัว ซึ่งปลาแม่พันธุ์ที่พร้อมผสมพันธุ์จะมีอายุ 3-4 ปี ส่วนปลาพ่อพันธุ์จะมีอายุตั้งแต่ 1 ปีครึ่งขึ้นไป เมื่อปลาแม่พันธุ์ได้รับการผสมพันธุ์จากปลาพ่อพันธุ์แล้วจะตั้งท้องประมาณ 100-120 วัน หนึ่งปีให้ลูก 3 ครั้ง ปลากระเบนจะออกลูกเป็นตัวเฉลี่ย 3-5 ตัว หากแม่พันธุ์มีความสมบูรณ์เต็มที่จะให้ลูกได้มากถึง 8 ตัว/ครั้ง ลูกปลาแรกเกิดจะมีขนาด 3-4 นิ้ว จะเลี้ยงในตู้อนุบาล ใช้เวลาในการอนุบาลประมาณ 1 เดือน จากนั้นก็นำมาเลี้ยงต่อจนอายุได้ 3-4 เดือนมีขนาดประมาณ 6 นิ้วก็สามารถขายได้ ส่วนปลามังกรอะโรวานา (Arowana) ถือเป็นหนึ่งในสุดยอดปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอด ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงปลาทั้ง 2 ชนิด คือ ปัญหาในเรื่องอุณหภูมิของน้ำ และอาหาร เนื่องจากปลาทั้ง 2 ชนิดนี้จะกินอาหารสด ต้องแช่เย็นอย่างน้อย 3 วันเพื่อป้องกันเชื้อโรคและพยาธิ และสิ่งสำคัญอีกประการคือ การอนุบาลลูกปลา ซึ่งจะต้องมีเทคนิคและระบบการจัดการตู้อนุบาลลูกปลาที่ดี กรมประมงกำลังผลักดันให้เกษตรกรรายนี้เป็น Young smart farmer ต้นแบบ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้เกษตรกรที่สนใจ
       ด้านการตลาด ได้ส่งออกไปขายทั้งในเอเชีย ยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง และมีตลาดใหม่คือ อินเดีย และพม่า ซึ่งยังไม่ค่อยคุ้นเคยและไม่มีความพร้อมในการเลี้ยง แต่ก็มีการสั่งซื้อไปเลี้ยงบ้างแล้ว ขณะที่การพัฒนาคุณภาพลูกปลาก็จะให้คำปรึกษากันในกลุ่ม แลกเปลี่ยนลูกปลาที่มีคุณภาพในราคากันเอง รวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการอนุบาลและเลี้ยงลูกปลา ถือเป็นการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาสายพันธุ์และกำหนดราคาร่วมกันอีกด้วย สำหรับการทำธุรกิจจะทำกันแบบเป็นกลุ่ม ไม่มีพ่อค้าคนกลาง แต่จะใช้ระบบค่าตอบแทน ผู้ที่อยู่ในกลุ่มสามารถนำสินค้าของอีกคนไปจำหน่ายให้ลูกค้าในราคาเดียวกัน แล้วจะได้ค่าตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 20-30% ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการทำงานที่ได้มีการตกลงร่วมกัน ราคาปลาสวยงามมีขึ้นมีลง ราคาก็จะค่อยๆ ปรับขึ้นเรื่อยๆ ทุกวันนี้มีการแบ่งเกรดปลา (กระเบนแบล็กไดมอนด์) ที่ขาย 3 เกรด คือ เกรดเอ เกรดบี และเกรดซี ซึ่งเกรดซีราคาจะเริ่มตั้งแต่ 4,000-5,000 บาท เกรดบีจะเริ่มตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท และเกรดเอจะเริ่มตั้งแต่ 10,000 ขึ้นไปจนถึงหลักแสน ขึ้นอยู่กับความสวยงามและความพึงพอใจของผู้ซื้อ ซึ่งการแบ่งเกรดของปลานั้นก็มีการคุยกันในกลุ่มจนได้หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งเกรด ส่วนการส่งออกปลาไปขายนั้นเป็นเรื่องของระบบโลจิสติกส์ โดยที่ฟาร์มจะใส่กล่องนำไปส่งขึ้นเครื่องบินที่สนามบินอุดรฯ แล้วจึงบรรจุและอัดออกซิเจน เปลี่ยนน้ำใหม่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ แล้วส่งไปให้ลูกค้าที่ต่างประเทศ ทั้งนี้ระบบโลจิสติกส์ดี มีความปลอดภัยสูง ใช้เวลาขนส่งไม่เกิน 48-60 ชั่วโมง


แหล่งที่มา

ผู้จัดการออนไลน์
https://mgronline.com/local/detail/9620000086512
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู