ข่าวสาร
F02 การขยายพันธุ์พืช
14 สิงหาคม 2562
เปิดศูนย์ขยายพันธุ์พืชสุพรรณฯ กระจายให้เกษตรกร 13 จังหวัด

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตขยายพันธุ์พืช และเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืช ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ว่าศูนย์แห่งนี้มีภารกิจด้านการผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี โดยกรรมวิธีด้านการเกษตรสมัยใหม่ เน้นส่งต่อพืชพันธุ์ดีจากศูนย์ฯ สู่เกษตรกร เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 13 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี และอุทัยธานี ซึ่งการดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตขยายพันธุ์พืชวันนี้ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบสมัยใหม่ เน้นพันธุ์พืชพันธุ์ดีจากศูนย์ฯ สู่เกษตรกร เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
       ทั้งนี้ การตั้งศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชจังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช ชลบุรี นครราชสีมา อุดรธานี บุรีรัมย์ มหาสารคาม ลำพูน พิษณุโลก และสุพรรณบุรี เพื่อรองรับการผลิตและขยายพันธุ์พืชในชั้นพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายไปสู่กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ศูนย์พันธุ์พืชชุมชน Young Smart Farmer แปลงใหญ่ ผ่านกลไกงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และยังผลิตรองรับพืชเศรษฐกิจที่มีปัญหาโรคพืชแฝงติดไปกับต้นพันธุ์ เช่น ท่อนมันสำปะหลัง     


แหล่งที่มา

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู