ข่าวสาร
E20 การบริหาร/ธุรกิจเกษตร
1 มีนาคม 2561
หอยทาก จากศัตรูตัวร้าย กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจแสนรัก
นครนายกเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และสภาพภูมิอากาศ ทำให้มีหอยทากยักษ์แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว และกัดกินพืชผลทางการเกษตร สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ดังนั้น เพื่อควบคุมจำนวนหอยทากและนำเมือกหอยทากซึ่งมีคุณสมบัติบำรุงผิวพรรณ ชะลอวัย มาใช้ประโยชน์ นับเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพยิ่ง ด้วยการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงหอยทาก “อาช่า” สนับสนุนและส่งเสริมโครงการโดยนักธุรกิจอาหารสุขภาพและออแกนิครีสอร์ทแห่งแรกของเอเซีย เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนหอยทาก อาช่า (Acha) จังหวัดนครนายก ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในโครงการ “เกษตรเพื่อการท่องเที่ยว” โดยมี จ.ส.ต.สกล ทองคำ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก และนายนฤพล สังเกตุ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก พร้อมนางไพรวัลย์ ศรีเทพ ผู้ช่วยฯ และ ดร.สว่าง ทองไพ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว นำคณะสมาคมสื่อมวลชนจากส่วนกลางและสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม FAM Trip สื่อท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ “ดีต่อกาย ดีต่อใจ ไม่ไกลกรุงเทพฯ” พร้อมด้วยบริษัท เอเดนอินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ผลิต ส่งออกอาหารอินทรีย์ไปทั่วโลก และ เป็นผู้ประกอบการ ออแกนิค รีสอร์ทแห่งแรกในเอเชีย ภายใต้ชื่อ วิลล่า เอเดน จังหวัดนครนายก นายกฤตพง ภัทรธุวานัน กรรมการผู้จัดการฯ ได้นำผู้ร่วมกิจกรรม FAM Trip สื่อท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ “ดีต่อกาย ดีต่อใจ ไม่ไกลกรุงเทพฯ” เยี่ยมชม ออแกนิค รีสอร์ท แห่งแรกในเอเชีย, พิพิธภัณฑ์วิถีไทย และรับประทานอาหาร ออแกนิคหลากหลายเมนู และนำชมฟาร์มเลี้ยงหอยทาก 3 แห่งในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก ของชุมชน เพื่อสนับสนุนให้เป็นเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ส่งเสริมสุขภาพ โดยมีลักษณะการเลี้ยงหอยทากทั้ง 3 แห่งจะมีการเลี้ยงที่แตกต่างกัน คือ เลี้ยงแบบปลอกท่อซีเมนต์, เลี้ยงแบบกรงยกพื้น และปล่อยในโรงเรือน จัดสถานที่ให้อยู่อย่างธรรมชาติ จากการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรผู้เข้าร่วมโครงการนำไปปรับใช้วิธีการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมกับตนเอง ส่วนการให้อาหารความสำคัญอยู่ที่การควบคุมความสะอาดของอาหารที่เน้นปลอดสารพิษ ต้องมีการล้างทำความสะอาดอย่างถูกต้อง

แหล่งที่มา

ผู้จัดการออนไลน์
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9600000104394
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู