แจ้งเตือน
H10 ศัตรูพืช
7 มิถุนายน 2567
เตือนระวังหนอนเจาะลำต้นอ้อย

ระวังหนอนเจาะลำต้นอ้อย
ลักษณะตัวเต็มวัย : หนอนเจาะลำต้นอ้อยตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน มีปีกคู่แรกสีทองแดงและปีกคู่หลังสีอ่อนกว่า ตัวเมียวางไข่เป็นกลุ่ม มีลักษณะคล้ายเกล็ดปลา เมื่อหนอนโตเต็มที่จะยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ลำตัวสีชมพูและมีจุดดำนูน

การป้องกันกำจัด
1. **เชื้อบีที (Bacillus thuringiensis)**:
- ใช้เชื้อบีทีชนิดน้ำ 60-100 มิลลิลิตร หรือละลายผง 60-80 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
- ผสมสารจับใบและพ่น 3 ครั้ง ห่างกัน 3-4 วัน
คำแนะนำเพิ่มเติม
1. สำรวจไร่และพ่นบีทีเมื่อพบหนอนเล็ก
2. พ่นหลัง 15:00 น.
3. ฉีดพ่นให้ครอบคลุมบริเวณที่หนอนกัดกิน
4. หลีกเลี่ยงการผสมเชื้อบีทีกับสารเคมีอื่น

การปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะช่วยลดการระบาดของหนอนเจาะลำต้นอ้อยและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดหนอน


แหล่งที่มา

รู้ทันศัตรูพืชเรื่องอ้อย ตอนหนอนเจาะลำต้น | สวก.
https://youtu.be/GNdi8oeE7ak?si=Xnq1JwXJJsuyWEPv
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู