แจ้งเตือน
H20 โรคพืช
7 มิถุนายน 2567
เตือนชาวสวนลองกองระวังโรคราสีชมพู

โรคราสีชมพู (เชื้อรา Erythricium salmonicolor หรือ Corticium salmonicolor) เป็นปัญหาที่สำคัญในการปลูกลองกอง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูง เชื้อรานี้สามารถทำให้เกิดความเสียหายแก่กิ่งและลำต้นของต้นลองกอง ทำให้ยอดเหี่ยว ใบเหลืองและร่วง ส่งผลให้กิ่งแห้งตาย

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคราสีชมพูในลองกอง สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

การป้องกัน
1. ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง: การตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งช่วยลดความชื้นสะสมและเพิ่มการระบายอากา
2. กำจัดวัชพืชในแปลงปลูก: เพื่อลดแหล่งที่อยู่และการแพร่กระจายของเชื้อรา

การแก้ไขเมื่อพบโรค
1. ตรวจสวนอย่างสม่ำเสมอ: ในช่วงฤดูฝนควรตรวจสอบสวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาสัญญาณของโรค
2. ตัดกิ่งที่เป็นโรค: หากพบเส้นใยสีขาวหรือสีชมพูอ่อนบนกิ่ง ให้ตัดกิ่งที่เป็นโรคและนำไปทำลายนอกแปลงปลูก
3. ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช:

  • คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 85% WP: ผสมน้ำข้นๆ ทาบริเวณแผลที่ตัด
  • พ่นสารคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 85% WP: อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วต้น โดยเฉพาะบริเวณกิ่งและลำต้น

การปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายจากโรคราสีชมพูในลองกองได้อย่างมีประสิทธิภาพ


แหล่งที่มา

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
https://www.facebook.com/photo/?fbid=801302948815588&set=a.257770309835524
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู