แจ้งเตือน
H20 โรคพืช
28 มีนาคม 2567
ระวังโรคแอนแทรคโนสในมะปรางและมะยงชิด


แหล่งที่มา

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
https://www.facebook.com/photo/?fbid=759577096321507&set=a.257770309835524
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู