แจ้งเตือน
H10 ศัตรูพืช
25 มีนาคม 2567
อ้อยเขตพื้นที่ชลประทาน เฝ้าระวังจักจั่นอ้อย


แหล่งที่มา

ประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
https://www.facebook.com/photo/?fbid=847736857368592&set=a.469643221844626
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู