ถาม-ตอบ
โครงสร้างของพืช
ถามเมื่อ 11 กรกฎาคม 2567
หัวไชเท้ามีลักษณะแบบนี้เกิดจากอะไรหรอครับ เป็นหัวไชเท้าที่หั่นไปใช้ครึ่งนึงแล้วเก็บไว้นานแล้วครับ แล้วจะนำมาใช้อีกก็เป็นแบบในภาพครับ

ตอบคุณ DOS น่าจะมาจากสาเหตุจากการเก็บเก็บรักษา ทั้งนี้เพราะส่วนหัวคือรากยังมีชีวิต ก็จะมีการเติบโตตามอายุที่เพิ่มขึ้น อาจจะพบเสี้ยน (Fiber) ตามอายุที่มากขึ้นได้ด้วยครับ และอาจมีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ด้วย เท่าที่สังเกตุจากภาพที่ส่งมาบริเวณตรงกลางเริ่มเปลี่ยนสี


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู