ถาม-ตอบ
วัชพืช
ถามเมื่อ 10 กรกฎาคม 2567
จะรบกวน ถามว่าเจ้า Knotweed นี้เป็นวัชพืชตระกูลใกล้เคียงกับถั่วลิสงนามั้ยคะ และกำจัดยังไงได้บ้างคะ

ตอบ คุณป้าอ๋อ ไม่ค่ะ Knotweed หรือ Knot grass, Couchgrass บางครั้งก็เรียกว่าหญ้าชะกาดน้ำเค็ม หรือสะกาดน้ำเค็ม เป็นวัชพืชใบแคบ ส่วนถั่วลิสงนาเป็นวัชพืชใบกว้างค่ะ การป้องกันกำจัด ทำได้โดย วิธีเขตกรรม 1. ไถดะเพื่อกลบทำลายหญ้าชะกาดน้ำเค็มซึ่งมักขึ้นจากไหล ตั้งแต่ได้รับฝนแรก แต่หากยังขึ้นมาได้อีกอาจต้องไถซ้ำ หากยังมีหลงเหลืออยู่ให้เก็บทำลายไหลและลำต้นให้หมด ขณะที่คราดทำเทือก 2. นาหว่านข้าวแห้ง - เมื่อเริ่มมีฝนหรือจะเริ่มทำนาโดยการหว่านข้าวแห้ง หรือนาหยอดก็ตาม ควรรอให้หญ้าชะกาดน้ำเค็มที่งอกจากเมล็ดขึ้นมาพอสมควรก่อนแล้วจึงทำการไถดะ - หลังจากนั้นเว้นช่วงให้มีฝนตกและหญ้าแพรกงอกมาอีก แล้วจึงไถแปร - และหากจะคราดควรจะทิ้งให้หญ้าชะกาดน้ำเค็มงอกมา อีกครั้ง หลังจากนั้นจึงหว่านข้าวแห้งและคราดกลบ สารกำจัดวัชพืช - ประเภทก่อนวัชพืชงอก เช่น ออกซาไดอะซอน, เพนดิเมทาลิน - ประเภทหลังวัชพืชงอก เช่น โพรพานิล


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู