ถาม-ตอบ
ความผิดปกติของพืช
ถามเมื่อ 10 กรกฎาคม 2567
สวัสดีค่ะ ต้นพุดแตรงอนของหนูใบมีลักษณะดังนี้ เกิดจากอะไรคะ ขอบพระคุณค่า

น่าจะเป็นอาการโรคไหม้ ค่ะ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู