ถาม-ตอบ
อนุกรมวิธานพืช
ถามเมื่อ 8 กรกฎาคม 2567
ต้นนี้คือต้นอะไรคะ

ลักษณะคล้ายต้นถั่วลิสงนา เป็นวัชพืชในนา แต่ก็สามารถนำมามาเป็นใช้พืชอาหารสัตว์ได้ ใช้สำหรับเลี้ยงโค กระบือ ม้า หรือปลูกแล้วปล่อยให้สัตว์แทะเล็ม และในงานจัดสวนยังใช้เป็นพืชคลุมดินได้อีกด้วยค่ะ ทั้งนี้ ถ้ามีรูปดอกหรือภาพที่ชัดเจนกว่านี้จะช่วยให้ระบุชนิดได้แม่นยำขึ้นค่ะ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู