ถาม-ตอบ
การผลิตพืช
ถามเมื่อ 8 มิถุนายน 2567
สวัสดีค่ะท่านอาจารย์และท่านผู้รู้ทุกท่าน วันนี้หนูมีเรื่องมารบกวนขอความรู้อีกค่ะ หนูต้องการจะปลูกต้น ปีบ หอมหมื่นลี้ และ จำปูน แต่หนูหาข้อมูลเรื่องสภาพดินที่เหมาะสมในอินเทอร์เน็ตไม่เจอ และไม่พบเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืชด้วยค่ะ หนูรบกวนขอความรู้ด้วยนะคะ และอยากศึกษาเกี่ยวกับไม้หอมอื่นๆอีก มีแหล่งความรู้แนะนำหนูไหมคะ หนูอยากอนุรักษ์พันธ์ไม้หอมโบราณไว้ ขอบพระคุณค่ะ

ปีบ : ปลูกได้ในสภาพดินที่มีธาตุอาหารต่ำ ไม่ต้องการการดูแลรักษามาก ระบบรากดี จึงสามารถปลูกได้ดีในพื้นที่แห้งแล้ง หอมหมื่นลี้ : ควรปลูกในดินร่วนโปร่งที่สามารถระบายน้ำได้ดี ปลูกได้ดีในพื้นที่สูง อุณหภูมิต่ำ จำปูน : ขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิดที่มีความอุดมสมบูรณ์ และระบายน้ำได้ดี ชอบดินที่มีความชุ่มชื้นระบายน้ำได้ดี ส่วนโรคและศัตรูพืช ไม่มีเอกสารระบุตามชนิดพืชที่แน่นอน ทั้งนี้แนะนำให้ลองศึกษาจากเอกสารโรคและแมลงศัตรูป่าไม้ ได้จากไฟล์แนบด้านล่าง : Forest diseases and pests และข้อมูลไม้หอมอื่น ๆ ศึกษาได้จากข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ได้ที่ http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/old-fragrant.html และ http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/new-fragrant.html และ http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/nanasara.html

  1. Forest diseases and pests.pdf

คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู