ถาม-ตอบ
ศัตรูพืช
ถามเมื่อ 6 มิถุนายน 2567
รบกวนสอบถามโรคและแมลงศัตรูพืชของมะเขือพวงค่ะ อีบุคที่เคยแนบมาให้มีแต่ข้อมูลของมะเขือยาวและมะเขือม่วงค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ

ข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระบุว่าโดยปกติมะเขือพวงเป็นพืชในวงศ์มะเขือ ที่ปลูกง่าย โตเร็ว ไม่มีปัญหาเรื่องโรคพืชและแมลงศัตรูพืชแต่อย่างใด กรณีที่ผ่านสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอาจพบไวรัสที่มีสาเหตุมาจากเพลี้ยจักจั่นบ้าง หรืออาจพบแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาวยาสูบ สามารถใช้ชื้อบิวเวอเรียและเมตาไรเซี่ยมในการป้องกันกำจัดได้ค่ะ นอกจากนี้อาจพบศัตรูพืชในแต่ละช่วงบ้าง ดังนี้ โรคราสนิม (Powdery Mildew) ช่วงที่สภาพอากาศร้อนชื้น มักเป็นราสีขาวที่เกาะอยู่บนใบ ทำให้ใบมะเขือพวงมีลักษณะขาวโปร่ง และทำให้ใบแห้งและร่วง โรคกุ้งแห้ง (Blossom End Rot) เกิดจากขาดแคลเซียมในดิน หรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ช่วงการเจริญเติบโต ส่งผลให้ลักษณะปลายผลมะเขือพวงเน่าเปื่อย แมลงเจาะลำต้น (Stem Borers) มักกัดเจาะลำต้นและทำให้มะเขือพวงเสียหาย แมลงกัดกินใบ (Leaf-eating Insects) เช่น หนอนผีเสื้อ หนอนแมลง หนอนกินใบ ซึ่งสามารถทำลายใบมะเขือพวงได้และก่อให้เกิดความเสียหายในการเจริญเติบโตของพืช


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู