ถาม-ตอบ
การเกษตรทั่วไป
ถามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2567
กรณีสมุดเกษตรกรหมดอายุต้องแจ้งทางไหนคะ แล้วมีเบอร์โทร​ติดต่อทางที่ดินของอำเภออมก๋อยมั้ยคะ

สำนักงานที่ดินอำเภออมก๋อย ติดต่อได้ที่ โทร. 0 5346 7202 ส่วนการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม สามารถแจ้งปรับปรุงได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ - ติดต่อที่ สํานักงานเกษตรอําเภอ (สํานักงานเกษตรอําเภอออมก๋อย โทร. 0 5346 7063) - แจ้งผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook - แจ้งผ่านระบบ e-Form ได้ที่ https://efarmer.doae.go.th โดยปฏิบัติตามขั้นตอนในภาพประกอบด้านล่าง *กรณีเกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม่ - ให้ยื่นเอกสารที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงที่ทํากิจกรรมการเกษตรอยู่ หากมีแปลงที่ทํากิจกรรมการเกษตรหลายพื้นที่หลายอําเภอ ให้ยื่นที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงหลัก (อําเภอที่มีจํานวนแปลงมากที่สุด) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ทาง Facebook ทางอินบ็อกซ์ Facebook Digital DOAE ได้ที่ https://web.facebook.com/digitaldoae/ จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเลขทะเบียนเกษตรกรให้ หรือ โทร.สอบถามข้อมูลโดยตรง ได้ที่ โทร. 0 2579 3926 หรือที่ไลน์ @yzd6514b โดยเจ้าหน้าบริการตอบข้อมูล เวลา 08.00-16.30 น. ในวันและเวลาราชการค่ะ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู