ถาม-ตอบ
การเกษตรทั่วไป
ถามเมื่อ 16 พฤษภาคม 2567
อยากทราบสาเหตุที่ปีนี้มะพร้าวอ่อนมีราคาแพงมาก ซื้อจากแหล่งปลูกราคาผลละ 35-40 บาท ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร ตอนซื้อคนขายบอกว่าปีนี้มะพร้าวขาดคอ ไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรคะ

สาเหตุน่าจะมาจากช่วงหน้าแล้งผลผลิตมะพร้าวน้อยลง ปีนี้มีช่วงแล้งและฝนทิ้งช่วงยาวนานกว่าทุก ๆ ปี ทำให้ผลผลิตมะพร้าวน้อยลงมาก นอกจากนี้ยังมีส่วนแบ่งผลผลิตมะพร้าวส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้นด้วย ส่วน มะพร้าวขาดคอ เป็นภาษาของขาวสวนมะพร้าวที่หมายถึงมะพร้าวหมดลูก หรือไม่มีลูกนั่นเอง เกิดจากลูกมะพร้าวร่วงหลุดออกจากทะลายก่อนกำหนด มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนที่มีอุณหภูมิสูงและมีลมร้อนจัด โดยปกติแล้วมะพร้าวมีลักษณะลำต้นที่สูงขึ้นไป ยอดบนสุดจะเป็นใบอ่อน และรองลงมาคือผลมะพร้าว หรือทลายมะพร้าว ซึ่งตรงจุดนี้เองที่เปรียบเสมือนคอมะพร้าว เมื่อช่วงที่มะพร้าวสมบูรณ์เต็มที่จะมีผลมะพร้าวเป็นทลายรอบ ๆ คอมะพร้าว แต่เมื่อเข้าสู่หน้าแล้ง ผลผลิตมีน้อยลง ชาวสวนจึงเรียกว่ามะพร้าวขาดคอ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 3-5 เดือน ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ และภัยแล้ง มะพร้าวที่ขาดคอมักจะมีเนื้อบางและน้ำน้อย ไม่เหมาะแก่การแปรรูป


คำสำคัญ

คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู