ถาม-ตอบ
ศัตรูพืช
ถามเมื่อ 15 พฤษภาคม 2567
สวัสดีครับ ผมปลูกข้าวไร่ที่ทางภาคเหนือ ปีนี้อากาศแล้งจัด พบแมลงศัตรูพืชระบาดมากกว่าปีก่อนๆ เลยอยากได้ข้อมูลเกี่ยวศัตรูพืชในข้าวไร่ เพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกัน และอยากได้วิธีป้องกันกำจัดด้วยยิ่งดีครับ

เกษตรกรสามารถอ่านได้จากหนังสือ ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด ในหัวข้อ แมลงศัตรูข้าวไร่ หน้า 107-118 ตามข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง ซึ่งเป็นอีบุคส์ จากโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทั้งนี้สามารถอ่านเล่มอื่นๆ ได้ที่ https://ag-ebook.lib.ku.ac.th/


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู