ถาม-ตอบ
ความผิดปกติของพืช
ถามเมื่อ 6 พฤษภาคม 2567
ต้นกุหลาบมีลักษณะแบบนี้ เป็นโรคอะไรคะ

ไม่ทราบว่าได้ใส่ปุ๋ยหรือรดสารอะไรหรือไม่ เพราะช่วงที่ผ่านมาอากาศร้อนจัด ถ้าใส่ปุ๋ยแล้วรดน้ำไม่เพียงพอก็จะแสดงอาการเช่นนี้ได้ ทั้งนี้ถ้าดินในกระถางแน่นไปก็ให้พรวนดินให้โปร่ง แล้วรดน้ำให้ชุ่มขึ้นค่ะ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู