ถาม-ตอบ
ความผิดปกติของพืช
ถามเมื่อ 17 เมษายน 2567
ปาล์มน้ำมัน อายุ 9 ปี ทางใบพับลงหมดเป็นเพราะอะไร ควรแก้ไขอย่างไรได้บ้างคะ

ตอบ คุณ Mily boon-Itt ได้นำข้อมูลไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญจาก ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ แจ้งว่าอาการดังกล่าวเรียกว่า ปาล์มนุ่งโสร่ง เกิดจากการขาดน้ำ เพราะมีช่วงแล้งติดต่อกันนานหลายเดือน การแก้ไขยังทำอะไรไม่ได้มากนะครับ ปล่อยไปตามสภาพ รอฝนตก และควรใส่ปุ๋ยบำรุงตามปกติ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู