ถาม-ตอบ
ศัตรูพืช
ถามเมื่อ 29 มีนาคม 2567
เพลี้ยอ่อน หนอนกระทู้ผัก แมลงหวี่ขาว หนอนแมลงวันชอนใบ ผีเสื้อหัวกะโหลก ด้วงเต่า ผีเสื้อปีกไข่ หนอนกระทู้หอม หนอนเจาะยอดกะหล่ำ ด้วงหมัดผัก หนอนคืบกะหล่ำ หนอนใยผัก ต้องใช้ชีวภัณฑ์อะไรในการป้องกันกำจัดได้บ้างคะ ขอรบกวนด้วยนะคะ

1. เพลี้ยอ่อนใช้บิวเวอเรีย 2. หนอนกระทู้ผัก ใช้แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis 3. แมลงหวี่ขาวใช้บิวเวอเรีย 4. หนอนแมลงวันชอนใบ ใช้จุลินทรีย์แบคทีเรียบีที (Bacillus thuringiensis) หรือเชื้อราเมตาไรเซียม ใน การป้องกันกำจัด 5. ผีเสื้อหัวกะโหลก ใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทรูริงเจนซิส (บีที) 6. ด้วงเต่า ใช้ชีวภัณฑ์เมตาไรเซียม และใช้น้ำส้มควันไม้ช่วยป้องกัน 7. ผีเสื้อปีกไข่ใช้ชีวภัณฑ์เมตาไรเซียม 1. หนอนกระทู้หอม ใช้ไวรัสเอ็นพีวี (Nucleopolyhedroviral Virus: NPV) หรือใช้แบคทีเรีย (BT) Bacillus thuringenensis 2. หนอนเจาะยอดกะหล่ำ ใช้สารป้องกันกำจัดที่มีประสิทธิภาพป้องกันกำจัด เช่น โพรฟีโนฟอส หรือโพรไทโอฟอส หรือแลมบ์ดาไซฮาโลทริน 3. ด้วงหมัดผัก อ่านวิธีป้องกันกำจัดได้จาก เะอกสารจากสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เรื่อง "ระวังด้วงหมัดผักและหนอนกระทู้ผักผในพืชผักตระกูลกะหล่ำ ในข้อทูลเพิ่มเติมด้านล่าง 4. หนอนแมลงวันชอนใบ ใช้จุลินทรีย์แบคทีเรียบีที (Bacillus thuringiensis) หรือเชื้อราเมตาไรเซียม ใน การป้องกันกำจัด 5. หนอนคืบกะหล่ำ ใช้สารที่มีประสิทธิภาพป้องกันกำจัด เช่น แลมบ์ดาไซฮาโลทริน หรือเดลทาเมทริน หรือคลอฟลูอาซูรอน 6. หนอนใยผัก ใช้ Bacillus thuringiensis subsp. aizawai และ Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki และสารที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก ได้แก่ สไปนีโทแรม 12% SC อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือโทลเฟนไพแร็ด 16% EC อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือคลอร์ฟีนาเพอร์ 10% SC อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรืออินดอกซาคาร์บ 15% SC อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 60-80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ทั้งนี้ ศัตรูพืชบางชนิดต้องใช้การป้องกำจัดโดยวิธีผสมผสานจึงจะได้ผล เกษตรกรสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก คู่มือป้องกันแมลงศัตรูผัก ด้านล่างประกอบค่ะ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู