ถาม-ตอบ
ศัตรูพืช
ถามเมื่อ 27 มีนาคม 2567
มวนปีกแก้ว ต้องใช้บิวเวอเรีย หรือเมทาไรเซียมคะ หนูหาข้อมูลจากผู้ขายชีวภัณฑ์ไม่พบชื่อของเขาค่ะ

การป้องกันกำจัด ควรหลีกเลี่ยงการใช้ป้องกันกำจัดแมลง ให้พ่นด้วยน้ำ หรือน้ำสบู่บ่อย ๆ ก็สามารถช่วยกำจัดเพลี้ยชนิดนี้ได้ แต่ถ้าระบาดมากสามารถใช้เชื้อราเมธาไรเซียม หรือบิวเวอร์เรียควบคุมก็ได้ค่ะ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู