ถาม-ตอบ
ศัตรูพืช
ถามเมื่อ 25 มีนาคม 2567
สวัสดีค่ะ ต้นพุดศุภโชคมีอาการใบเหลืองแดงและใบหยิกมา 2 อาทิตย์แล้ว และทำให้เหี่ยวตาย ก่อนหน้านี้ได้พ่นยาแก้เพลียค่ะ จะแก้ไขแบบไหนคะ

ตอบ คุณ 65002/แอน อาการคล้ายโดนพวกแมลงปากดูดเข้าทำลาย เช่น เพลี้ยไฟ คำแนะนำในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ ทำได้โดย 1. เมื่อมีการระบาดของเพลี้ยไฟอย่างรุนแรงให้ใช้สารสกัดใบยาสูบ พ่นทุก 2-3 วัน และเมื่อประชากรเพลี้ยไฟลดลงแล้วสามารถพ่นสารสกัดใบยาสูบทุก 7-10 วัน โดยสลับกับการพ่นไวท์ออยล์ หรือปิโตรเลียมออยล์ 5-7 วัน/ครั้ง 2. และเมื่อประชากรเพลี้ยไฟลดลง ให้ใช้สารสกัดสะเดาหรือน้ำส้มควันไม้ อัตราส่วน 15-20 ชีซี/น้ำ 20 ลิตร พ่น 1 ครั้ง/สัปดาห์ 3. ใช้สารชีวภัณฑ์ ได้แก่ เชื้อราเมตาไรเชียม หรือเชื้อราบิวเวอเรีย ฉีดพ่น 1 ครั้ง/สัปดาห์ 4. ใช้กับดักกาวเหนียวติดตั้งรอบบริเวณแปลง 5. กำจัดวัชพืชรอบแปลงซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของเพลี้ยไฟ ทั้งนี้ เทคนิคการพ่นสารป้องกันกำจัดในสภาวะที่อากาศร้อนจัดและลมแรง ควรลดความเครียดของพืชก่อน โดยการพ่นปุ๋ยน้ำที่มีธาตุอาหารหลักทั้ง N-P-K แล้ววันรุ่งขึ้นค่อยพ่นสารกำจัดเพลี้ย แล้วเว้นระยะไว้ 2-3 วันจึงพ่นสารกำจัดเพลี้ยไฟอีกครั้งหนึ่ง จะสามารถลดปริมาณตัวอ่อนที่ฟักออกมาใหม่ได้ หลังจากนั้นสังเกตยอดที่แตกมาใหม่ และสำรวจปริมาณเพลี้ยไฟในแปลง ถ้ายังพบตัวอ่อนหลงเหลืออยู่ ก็อาจต้องพ่นซ้ำอีกครั้ง ที่ต้องพ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อ เพื่อลดปริมาณประชากรเพลี้ยไฟให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู