ถาม-ตอบ
ศัตรูพืช
ถามเมื่อ 24 มีนาคม 2567
สวัสดีครับ ไม่ทราบว่าจะหาซื้อ NEMA DOA 50 WP ได้ที่ไหนครับ

ลองติดต่อ กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร โทร. 0 2579 4535 ต่อ 138 (ปาริชาติ จำรัสศรี นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ ติดต่อ 08 1239 4191) (อัจฉรียา นิจจรัลกุล นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ ติดต่อ 09 9263 0263) ค่ะ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู