ถาม-ตอบ
โรคพืช
ถามเมื่อ 14 มีนาคม 2567
ขออนุญาตสอบถามผู้รู้ค่ะ เนื่องจากมะนาวมีอาการเหมือนเป็นโรคราดำที่ใบและลำต้น มีวิธีกำจัดที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมีไหมคะ หรือถ้าไม่มี มีวิธีไหนที่จะใช้ในปริมาณที่น้อยที่สุดไหมคะ ขอบคุณค่ะ

มะนาวที่ใบดำเรียกว่าราดำ เชื้อราชนิดนี้ขึ้นปกคลุมผิวใบเพราะว่ามีเพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยอ่อน ดูดกินน้ำเลี้ยง เมื่อเพลี้ยขับถ่ายสารเหนียวราดำจะขึ้นปกคลุม แนวทางป้องกันกำจัดคือต้องกำจัดเพลี้ยและราดำจะไม่เกิด แต่ถ้าเกิดแล้วนานไปจะแห้งเป็นสะเก็ดหลุดออกไปเอง แล้วสร้างความเสียหายอะไรหรือไม่ การที่ใบสีดำไม่มีสีเขียวทำให้ใบนั้นสร้างอาหารสังเคราะห์ไม่ได้ ต้นไม่เจริญเติบโต การป้องกันกำจัด 1. หากพบราดำเริ่มระบาดหรือเป็นไม่มาก ให้กำจัดโดยการตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคเผาทำลายเสีย 2. ถ้าพบโรคราดำมากให้ใช้สารในกลุ่มคาร์เบนดาซิม หรือผสมกับสารกลุ่มแมนโคเซ็บ และการใช้สารเคมีพ่นเพื่อกำจัดแมลงปาดดูด ก็สามารถลดปริมาณการระบาดของราดำลงได้ 3. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคราดำ ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีการผลิตมะนาวไทย และวิธีการใช้ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช ไว้ในข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างนะคะ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู