ถาม-ตอบ
ปุ๋ย
ถามเมื่อ 1 มีนาคม 2567
สวัสดีค่ะ หนูต้องการหมักแกลบ เพื่อนำไปใช้ผสมดินปลูก รบกวนขอวิธีการหมักด้วยค่า หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วยังไม่เจอแหล่งที่น่าเชื่อถือค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ

กรณีหมักจำนวนไม่มาก ให้นำแกลบดิบมาบรรจุใส่กระสอบ ตั้งและเปิดปากกระสอบไว้ รดด้วยน้ำที่ผสมกับน้ำหมักชีวภาพ หรือใช้น้ำผสม พด.1 อัตราส่วน น้ำเปล่า 10 ลิตรต่อ พด.1 1ซอง ปิดปากกระสอบไว้ เมื่อครบ 7 วัน เปิดปากถุงแล้วรดซ้ำ จะทำให้หมักง่าย ประมาณ 2 เดือนจึงนำไปใช้ผสมวัสดุปลูก นอกจากนี้ สามารถหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ปรับปรุงดินในปริมาณมากได้ดังน้ี - แกลบดิบ จำนวน 1 กระสอบ - ปุ๋ยคอก (ขี้หมู, ขี้วัว, ขี้ไก่) จำนวน 1 กระสอบ - แกลบเผา (ไม่ใช่ขี้เถ้าแกลบ) จำนวน 1 กระสอบ - สารเร่ง พด. 1 จำนวน 1 ซอง - น้ำเปล่าที่ไม่ใช่น้ำประปา วิธีทำ 1. นำแกลบดิบ ปุ๋ยคอก และแกลบเผา มาคลุกเคล้าผสมกันบนกองหมัก 2. ใช้น้ำเปล่ารดบนกองส่วนผสมให้ได้ความชื้นที่เหมาะสม โดยสังเกตจากการกำวัสดุให้แน่นและปล่อย สังเกตดูถ้าวัสดุที่ผสมเป็นก้อนและพอแตกออกบ้างเล็กน้อยพอหมาดจึงถือว่าใช้ได้) 3. ละลายสารเร่ง พด. 1 ในน้ำเปล่า 10 ลิตร คนให้เข้ากัน รดบนกองปุ๋ยหมักให้ทั่วกองหมัก 4. กลับกองทุก ๆ 7 วัน เป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อไม่ให้กองปุ๋ยมีความร้อนจนเกินไป เนื่องจากความร้อนดังกล่าวจะทำให้เชื้อจุลินทรีย์ตาย 6. หมักไว้ 21 วัน จากนั้นสามารถนำปุ๋ยหมักปรับสภาพดินไปใช้งานได้


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู