ถาม-ตอบ
การผลิตพืช
ถามเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2567
สวัสดีครับ ขอสอบถามวิธีปรับปรุงโคกดินให้พร้อมสำหรับเตรียมปลูกต้นทุเรียนใหม่ครับ ข้อมูลเบื้องต้น 1) พื้นทำสวนที่อยู่ในอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เดิมเป็นสวนยางพาราอายุ 12 ปี ดินเดิมมีลักษณะเป็นดินเหนียวปนหินกรวดลูกรัง ค่า pH เฉลี่ยระหว่าง 4.1 ถึง 5.3 มีค่าอินทรีย์วัตถุ 0.8%-1.2% 2) เตรียมจะตัดขั้นบันไดบนที่เนินเพื่อทำเส้นทางขนส่งระหว่างแถวและนำดินส่วนหนึ่งมาปั้นโคกทุเรียนประมาณ 400 โคกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 เมตร สูง 70 ซม. ซึ่งคำนวณหาปริมาตรได้ประมาณ 8.8 ลบ.ม. และดินอีกส่วนหนึ่งที่ใช้ปรับพื้นที่และทำโคกจะนำมาจากการขุดสระน้ำ วางแผนจะเตรียมพื้นที่ให้เสร็จเดือน พฤษภาคม และจะปลูกทุเรียนประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม คำถามคือ 1) ต้องการปรับปรุงทำให้ค่า pH เป็น 6.5 ต้องใช้ปูนเท่าไหร่ 2) ควรคลุกเคล้าปูนลงในดินช่วงที่ยกโคกเลยหรือไม่ 3) ต้องพักดินนานประมาณเท่าไหร่ปูนจึงจะทำปฏิกิริยากับดินเสร็จจึงจะเริ่มปลูกทุเรียนได้ 3) อินทรีย์วัตถุ 1.1% ต้องการปรับปรุงทำให้มากกว่า 3% โดยใช้ขี้ไก่หรือขี้วัว ควรใช้ปริมาณเท่าไหร่และต้องคลุกเคล้าลงในดินหรือไม่ 4. ระหว่างรอให้โคกดินเซ็ตตัว ปลูกพืชอะไรบ้างที่สามารถบำรุงดินช่วงหน้าฝนแล้วตัดเพื่อคลุมดินก่อนปลูกทุเรียน ขอบคุณล่วงหน้าครับ

รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย ประสานไปทาง รศ.ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อให้คำแนะนำทางโทรศัพท์แก่เกษตรกร ดังนี้ หลังจากปรึกษาปัญหาความต้องการปรับปรุงดินโคกทุเรียนกับอาจารย์เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ ภาควิชาปฐพี ได้ข้อสรุป คือ การใส่ปูน นำค่าคำแนะนำการใส่ปูนจากที่กรมพัฒนาที่ดินมาคำนวณให้เป็นอัตราส่วนต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร แล้วนำมาคูณกับพื้นที่โคกทุเรียน การใส่ปูนในปริมาณเยอะ ไม่มีผลอะไรกับธาตุอาหารต่างๆ ในดิน ส่วนการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ใส่ประมาณ 500 กก./ไร่ ก็คำนวณเหมือนการใส่ปูน ในเคสของผม ใช้มูลสัตว์ 4 กก. และปูนโดโลไมต์ 15 กก. เทบนกองดินแล้วให้รถแมคโครคลุกให้เข้ากันแล้วปั้นโคก รดน้ำ 2-3 วันครั้ง แล้วพักโคกดินไว้ประมาณ 1 เดือนแล้วค่อยปลูกพืช **ซึ่งเกษตรกรได้นำข้อแนะนำไปปรับและส่งข้อมูลกลับมาในภาพประกอบด้านล่าง

ส่วนระหว่างรอให้โคกดินเซ็ตตัวจะปลูกพืชอะไรได้บ้างที่สามารถบำรุงดินช่วงหน้าฝนแล้วตัดเพื่อคลุมดินก่อนปลูกทุเรียน แนะนำเป็นพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วบราซิล ถั่วปิ่นโต ถั่วลิสงเถา หรือถั่วเปรู นอกจากนี้ก็จะมีซีรูเลียมหรือนิวดาโลโป คาโลโปโกเนียม เซนโตซีมาหรือถั่วลาย เพอราเรีย ซึ่งสามารถศึกษาวิธีปลูกได้จากภาพประกอบด้านล่าง


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู