ถาม-ตอบ
โรคพืช
ถามเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2567
แมลงชนิดนี้ตามรูปที่แนบคือตัวอะไรคะ ไม่ทราบว่ามันคือสาเหตุทำให้เกิดจุดเหลืองเล็กๆบนใบผักบุ้งหรือเปล่า มีวิธีการกำจัดแบบไม่ใช้สารเคมีมั้ยคะ ขอบคุณค่ะ

น่าจะเป็ตัวอ่อนของด้วงเต่าลาย ซึ่งเป็นแมลงตัวห้ำที่เป็นประโยชน์ เป็นตัวห้ำตั้งแต่ตัวอ่อนจนกระทั่งตัวเต็มวัย ใช้ควบคุมเพลี้ย ได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว ไข่แมลงศัตรูพืช ฯลฯและไม่ใช่แมลงศัตรูพืชของผักบุ้ง และไม่น่าเป็นสาเหตุของอาการจุดเหลืองค่ะ ส่วนอาการใบจุดสีเหลืองอาจจะมีสาเหตุมาจากโรคราสนิมขาว สามารถอ่านวิธีป้องกันกำจัดได้จากข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู