ถาม-ตอบ
การเงิน/สินเชื่อ
ถามเมื่อ 13 กันยายน 2566
เราขึ้นทะเบียนเกษตรอยู่แล้ว มีเหตุย้ายที่อยู่จึงต้องย้ายชื่อมาทะเบียนบ้านญาติ ทีนี้ญาติก็ขึ้นทะเบียนเกษตรกรอยู่แล้ว เราสามารถย้ายมาได้ไหม

หากเกษตรกรย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่กับญาติ เกษตรกรจะต้องให้ญาติไปติดต่อที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อเพิ่มแปลงทำกินของตัวเกษตรกรเข้ามาด้วย และเพิ่มให้ตัวเกษตรกรเป็นผู้ช่วยทำการเกษตรค่ะ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรง ได้ที่ โทร. 0 2579 3926 หรือที่ไลน์ @yzd6514b หรือผ่านช่องทาง Facebook ทางอินบ็อกซ์ Facebook Digital DOAE ได้ที่ https://web.facebook.com/digitaldoae/ ได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู