ถาม-ตอบ
โรคพืช
ถามเมื่อ 11 กันยายน 2566
สวัสดีค่ะ รบกวนถามหน่อยค่ะ ปูนโดโลไมท์ที่ช่วยแก้ปัญหาน้ำเปรี้ยว ช่วยปรับสภาพดิน ถ้าจะนำมาใช้กับอาการรากเน่าโคนเน่าของต้นยอ จะช่วยได้ไหมคะ ตอนนี้ซื้อยามารักษาโรคเน่าโคนเน่า แต่ราคาสูง เพราะไม่เคมี แต่โดโลไมท์ราคาถูกกว่า ถ้าใช้รักษารากเน่าได้

โดโลไมท์ จะช่วยเรื่องปรับสภาพดิน-ลดความเป็นกรด เสียมากกว่า เป็นการช่วยทางอ้อมค่ะ ส่วนสารในภาพที่ส่งมาเป็นเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ใช้ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชทางดินได้มากกว่า 10 ชนิด ที่สำคัญ ได้แก่ เชื้อราไฟทอปธอร่า สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า ได้ดีค่ะ แต่ก็มีข้อกำจัดในการใช้ ไม่ควรพ่นไตรโคเดอร์มาในช่วงระยะเวลาที่มีแสงแดดจัด ควรพ่นในช่วงที่มีแสงแดดเล็กน้อย เช่น เช้าตรู่ หรือ ก่อนพลบค่ำ เพราะแสงแดดจัดจะทำลายสปอร์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มาได้ค่ะ ทั้งนี้ โรครากเน่าโคนเน่ามีสาเหตุหลักมาจากเชื้อรา และโรคจะระบาดรุนแรงในสภาวะที่ดินเป็นกรด ส่วนโดโลไมท์เป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน ช่วยลดความเป็นกรด ช่วยแก้ปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรม แก้ปัญหาดินเปรี้ยว ดินเสีย ดินดาน ฉะนั้นสำหรับโรครากเน่าโคนเน่านั้นจึงถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางอ้อมเสียมากกว่า แนะนำให้ใช้ยารักษาจะได้ผลมากกว่าค่ะ หากต้องการลดต้นทุนสามารถใช้สารเร่ง พด.3 ทดแทนได้ ซึ่งขอรับได้จาก สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 หรือกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน พด.3 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชในดิน โดยมีความสามารถป้องกันหรือยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคพืชที่ทำให้เกิดอาการรากหรือโคนเน่า และแปรสภาพแร่ธาตุในดินบางชนิดให้เป็นประโยชน์ต่อพืช ได้แก่ เชื้อไตรโคเดอร์ม่า (Trichoderma sp.) และบาซิลลัส (Bacillus sp.) สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/ldd.go.th/photos/a.881318455329627/881391431988996/?type=3


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู