ถาม-ตอบ
การเงิน/สินเชื่อ
ถามเมื่อ 13 มกราคม 2565
ลืมรหัสเข้า Farmbook ค่ะ ต้องทำยังไงได้บ้างคะ

“รหัสผ่าน” เพื่อเข้าใช้แอปพลิเคชัน Farmbook หากไม่เคยเปลี่ยนแปลง จะเป็นรหัสเดียวกันกับรหัสทะเบียนเกษตรกร 12 หลัก บนสมุดทะเบียนเกษตรกร เล่มสีเขียว ได้ค่ะ กรณีทำสมุดทะเบียนเกษตรกรหาย และต้องการทราบเลขรหัสทะเบียนเกษตรกร 12 หลัก ติดต่อ สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือแจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน เหตุผลที่ต้องการเลขรหัส และข้อมูลด้านการเกษตร พืชที่ปลูก เนื้อที่ปลูก และเขียนกำกับว่าใช้เพื่อขอข้อมูลเกษตรกรผ่านช่องทาง Facebook ทางอินบ็อกซ์ Facebook Digital DOAE ได้ที่ https://web.facebook.com/digitaldoae/ ได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะ


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู