ถาม-ตอบ
การเงิน/สินเชื่อ
ถามเมื่อ 12 มกราคม 2565
อยากทราบรหัสทะเบียนเกษตรกร 12 หลัก

หากต้องการเลขรหัสทะเบียนเกษตรกร 12 หลัก ติดต่อ สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือแจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน เหตุผลที่ต้องการเลขรหัส และข้อมูลด้านการเกษตร พืชที่ปลูก เนื้อที่ปลูก และเขียนกำกับว่าใช้เพื่อขอข้อมูลเกษตรกรผ่านช่องทาง Facebook ทางอินบ็อกซ์ Facebook Digital DOAE ได้ที่ https://web.facebook.com/digitaldoae/


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู