ถาม-ตอบ
ชีวเคมีของพืช
ถามเมื่อ 27 เมษายน 2564
อยากทราบวิธีเพาะเมล็ดและข้อมูลการปลูกฟ้าทะลายโจรและวิธีใช้ จะหาข้อมูลได้จากที่ไหนได้บ้างคะ

การปลูก ให้นำเมล็ดฟ้าทะลายโจรแช่น้ำอุ่น 50-60 องศาเซลเซียส ประมาณ 1 คืน แล้วนำมาห่อด้วยผ้าขาวบางไว้อีก 2 คืน การปลูกทำได้หลายวิธี เช่น การเพาะเมล็ด แล้วย้ายกล้าลงปลูกภายหลัง โดยปลูกเป็นแถวเดี่ยวๆ ระยะห่าง 30-40 เซนติเมตร ขุดหลุมลึก 8-12 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก หรือหว่านลงแปลง และปลูกลงกระถาง ก็นิยมใช้วิธีเพาะกล้าแล้วย้ายลงกระถางเช่นกัน สำหรับการทำแปลงควรยกร่องกว้าง 1-2 เมตร ระยะห่างระหว่างแปลง 1 เมตร สำหรับข้อมูลการใช้ สามารถอ่านข้อมูลได้จากแผ่นพับด้านล่าง ที่ทางสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้จัดทำเผยแพร่ไว้ค่ะ ซึ่งมีข้อมูลการปลูก การเก็บมาใช้ประโยชน์ ตำรับยาและวิธีใช้ ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง


คำถามแนะนำสำหรับคุณ

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู