ข่าวสาร
C10 การศึกษา
10 กรกฎาคม 2567
โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง ประจำปีงบประมาณ 2567
กยท. แจกทุนการศึกษา ป.ตรี ด้านยางพารา สำหรับบุตรชาวสวนยาง ยื่นใบสมัครฯ ภายใน 12 ก.ค. นี้
โค้งสุดท้ายก่อนปิดรับสมัคร! การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประกาศรับสมัครขอทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านยางพารา “โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเป็นสวัสดิการของเกษตรกรชาวสวนยาง ประจำปีงบประมาณ 2567” ส่งเสริมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ พัฒนานวัตกรรมยางและอาชีพการทำสวนยางในอนาคต ด่วนยื่นใบสมัครได้ถึง 12 ก.ค. นี้
 
สำหรับคุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา ต้องเป็นบุตรเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ซึ่งมีอายุไม่เกิน 25 ปี และต้องเป็นผู้ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 จากสถาบันการศึกษาและหลักสูตรที่ กยท. กำหนดเท่านั้น โดยจะเป็นหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องในด้านยางพารา ซึ่งการจัดสวัสดิการในลักษณะของทุนการศึกษาให้กับบุตรของเกษตรกรชาวสวนยาง โดยใช้เงินกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49 (5) แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเรื่องยางพาราจากบุตรของเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง ซึ่งเกษตรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพการทำสวนยาง ด้วยการสร้างบุคคลในท้องถิ่นของตนเอง และสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางในอนาคตให้เพิ่มมากขึ้น
 
โดยในปีงบประมาณ 2567 นี้ กยท. เปิดให้ยื่นขอรับทุนฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. เป็นต้นมา และจะเปิดรับสมัครไปจนถึง 12 ก.ค. 2567 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ กยท. www.raot.co.th หรือ ขอรับด้วยตนเองพร้อมยื่นใบสมัครได้ที่ กยท.เขต/จังหวัด/สาขา ตามที่สวนยางของท่านตั้งอยู่ ตั้งแต่วันนี้ - 12 ก.ค. นี้ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการเกษตรกร ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โทรศัพท์ 0-2433-2222 ต่อ 242

แหล่งที่มา

การยางแห่งประเทศไทย
https://www.facebook.com/raotoffice
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู