ข่าวสาร
F04 ปุ๋ย
17 เมษายน 2567
เทคนิคการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนกับพืชสวน

1. ปุ๋ยไนโตรเจนที่ราคาถูกคือ ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ให้ธาตุไนโตรเจนเพียงธาตุเดียว
2. ถ้าดินมีกำมะถันต่ำให้ใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต หรือปุ๋ยสูตร 21-0-0 จะให้ทั้งไนโตรเจนและกำมะถัน
3. ถ้าดินขาดแคลเซียม ให้ใช้ปุ่ยแคลเซียมไนเตรต 15-0-0 ซึ่่งจะให้ธาตุอาหารไนโตรเจนและแคลเซียม แต่เป็นปุ๋ยมีราคาสูง แก้ปัญหาโดยใช้ 46-0-0 หรือ 21-0-0 ร่วมกับการใช้ปูนขาวหรือโดโลไมท์ถ้าดินเป็นกรด หรือใช้ร่วมกับปูนยิปซัมถ้าดินมีพีเอชเหมาะสม การใส่ปูนขาวหรือโดโลไมท์เพื่อปรับพีเอชก่อนการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อป้องกันการสูญเสียไนโตรเจนในรูปแก๊สแอมโมเนียม


© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู