ข่าวสาร
A01 การเกษตรทั่วไป
28 มีนาคม 2567
เปิดลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567 พร้อมเปิดลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ตั้งแต่ วันที่ 1-25 เมษายนนี้


© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู