ข่าวสาร
C10 การศึกษา
14 พฤศจิกายน 2566
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงแมลงวันลายแบบครบวงจร

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยง BSF จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟรีในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสานครั้งที่ 17 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องพรรณานิคม อาคาร 7 และศูนย์เรียนรู้ BSF รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้นสนใจสมัครได้ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSczCF5q7cgp7J.../viewform


© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู